Wsparcie na kapitał obrotowy dla Focus
Engineering Leszek Gularek, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał
obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego


W wyniku realizacji projektu spółka otrzymała dofinansowanie na kapitał obrotowy


Wartość projektu:  26 508,03 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 26 508,03PLN